ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูนนำ YSF สุขใจออร์แกนิกส์ฟาร์ม”เกษตรหนุ่มไฟแรง รักบ้านเกิด พัฒนาฟาร์มสู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์” ออกอากาศสดในรายการก้าวที่เท่าเทียม ช่วงพัฒนาเกษตรกรไทยก้าวไกล SMEs ทาง สวท.ลำพูน FM95

วันที่ 29 มีนาคม 2564 เวลา 14.00 น. นางจำเนียร แสนราชา เกษตรจังหวัดลำพูน มอบหมายให้ นางสาวสุธีวรรณ ณ เชียงใหม่ นวส.ชำนาญการ กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ สำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน นำนายอโนชา ปาระมีสัก YSF อำเภอเมืองลำพูน สุขใจออร์แกนิกส์ฟาร์ม”เกษตรหนุ่มไฟแรง รักบ้านเกิด พัฒนาฟาร์มสู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์” ผลิตและจำหน่ายข้าวอินทรีย์และพืชผัก พัฒนาสู่ฟาร์มเกษตรท่องเที่ยว ประชาสัมพันธ์การดำเนินงานธุรกิจฟาร์มเกษตรท่องเที่ยวผ่านเฟสบุ๊คไลฟ์และวิทยุ FM 95 MHz. ณ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดลำพูน

Leave a Reply