ข่าวประชาสัมพันธ์

กษจ.ลำพูน ออกตรวจเยี่ยมธุรกิจ SME

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 14.15 น. นางจำเนียร แสนราชา เกษตรจังหวัดลำพูน ในนามคณะทำงานตรวจติดตามกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐประจำจังหวัดลำพูน ออกตรวจเยี่ยม ติดตามผลการดำเนินกิจการ และให้การสนับสนุนช่วยเหลือสถานประกอบกิจการที่ได้รับการอนุมัติสินเชื่อ และมีศักยภาพในการต่อยอดพัฒนาธุรกิจ ณ บริษัทบีโปร ดักส์อินดัสตรี้ จำกัด อำเภอเมืองลำพูน ซึ่งมีการผลิตนมผึ้งอัดเม็ด, เกษรผึ้งอัดเม็ด และนมอัดเม็ด โดยมีนายสำเริง ไชยเสน รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานในการออกตรวจติดตามฯ

Leave a Reply