ข่าวประชาสัมพันธ์

ลำพูน… เตรียมความพร้อมเข้าสู่รางวัลเลิศรัฐ ปี ๒๕๖๔

วันพฤหัสบดีที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. เกษตรจังหวัดลำพูน มอบหมายให้ ดร.ประหยัด มะโนพะเส้า หัวหน้า​กลุ่ม​ยุทธศาสตร์​และ​สารสนเทศ​ ซึ่งเป็นคณะทำงานรางวัลเลิศรัฐจังหวัดลำพูนปี ๒๕๖๔ เข้าร่วมประชุมผ่านระบบทางไกลของกระทรวงมหาดไทย เพื่อรับฟังแนวทางการสมัครและหลักเกณฑ์การพิจารณารางวัลเลิศรัฐ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ จากรองปลัดกระทรวงมหาดไทย และสำนักงาน ก.พ.ร. ณ.ศาลากลางจังหวัดลำพูน สำหรับจังหวัดลำพูน จะได้พิจารณาผ่านท่านผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนและคณะทำงานอีกครั้งว่าจะสมัครสาขาใดบ้าง

Leave a Reply