ข่าวประชาสัมพันธ์

กษจ.และคณะ ร่วมกิจกรรมวันพระราชทานธงชาติไทย

วันที่ 28 กันยายน 2564 เวลา 08.00 น. นางจำเนียร แสนราชา เกษตรจังหวัดลำพูน พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย และข้าราชการสำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย 28 กันยายน (Thai National Flag Day) ประจำปี 2564 เคารพธงชาติ ณ บริเวณหน้าเสาธง สำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน

Leave a Reply