ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรจังหวัดลำพูน มอบเมล็ดพันธุ์ผักและพืชผักสวนครัว ฟื้นฟูลำน้ำปิงห่างเฉลิมพระเกียรติ

วันอังคารที่ 14 มีนาคม 2566 เวลา 15.00 น. นางวิไล อุตส่าห์ เกษตรจังหวัดลำพูน มอบต้นกล้าผักและเมล็ด พันธุ์ผัก ซึ่งได้รับการสนับสนุนต้นกล้าพริก จำนวน 400 ต้น และเมล็ดพันธุ์กระเจี๊ยบเขียว, เมล็ดพันธุ์กระเพรา, เมล็ดพันธุ์คะน้า และเมล็ดพันธุ์ผักบุ้งจีน จากศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 8 จังหวัดลำพูน พร้อมปลูกผัก และต้นลำไยเบี้ยวเขียว เพื่อสนับสนุนโครงการพื้นที่ว่างสร้างอาหาร กิจกรรมส่งเสริมการปลูกผักสวนครัว ณ ชุมชนปิงห่าง หมู่ที่ 5 และ ขุมชนป่าเส้า หมู่ที่ 9 ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน เพื่อร่วมบูรณาการขับเคลื่อนการพัฒนาฟื้นฟูและแก้ไขปัญหาแหล่งน้ำ (ลำน้ำปิงห่าง) และเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 70 พรรษา 28 กรกฎาคม 2566