ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูน ร่วมประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัดลำพูน ครั้งที่ 2/2566