ข่าวประชาสัมพันธ์

วิสาหกิจชุมชนลำพูน เข้ารอบ การคัดเลือก กลุ่มวิสาหกิจชุมชนระดับเขต 6 จังหวัดเชียงใหม่ “วิสาหกิจชุมชนพัฒนาผลิตภัณฑ์พืชผักสมุนไพรและผลไม้ “ อำเภอบ้านโฮ่ง

วันอังคารที่ 30 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 น. นางจำเนียร แสนราชา เกษตรจังหวัดลำพูน นายสมาน กองแก้ว นายอำเภอบ้านโฮ่ง หัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย/เกษตรอำเภอบ้านโฮ่ง และ เจ้าหน้าที่ ร่วมให้การต้อนรับ คณะกรรมการประกวดวิสาหกิจชุมชนระดับเขต 6 จังหวัดเชียงใหม่ ณ ที่ทำการวิสาหกิจชุมชนพัฒนาผลิตภัณฑ์พืชผักสมุนไพรและผลไม้ บ้านป่าป๋วย ตำบลบ้านโฮ่ง อำเภอบ้านโฮ่ง นำโดย นายนวนิตย์ พลเคน ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 จังหวัดเชียงใหม่ และคณะฯ ซึ่งประกอบด้วย ผู้แทนหน่วยงานภาคี ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาค 1 สำนักงานภาคเหนือสถาบัตพัฒนาองค์กรชุมชน สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 7 และ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร มี ว่าที่ ร.ต.ชนะ ไชยชนะ ประธานกลุ่มฯ นำเสนอข้อมูลการดำเนินงานของกล่มฯ จำนวนสมาชิก 37 ราย ผลงานเด่น ผลิตกระเทียมอินทรีย์ และแปรรูป กระเทียมดำเพื่อเพิ่มมูลค่า

Leave a Reply