ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูน ร่วมประชุมติดตามความก้าวหน้า “ตลาดเกษตรกรออนไลน์”

วันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน 2563 เวลา 09.30 น. นางจำเนียร แสนราชา เกษตรจังหวัดลำพูน พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย และนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรที่เกี่ยวข้อง ร่วม ระชุมเพื่อติดตามความก้าวหน้าและการดำเนินงานจัดทำเว็บไซต์ www.ตลาดเกษตรกรออนไลน์.com ผ่านระบบ Video Conference จาก กรมส่งเสริมการเกษตร เพื่อรับทราบการพิจารณา/คัดเลือกสินค้าเกษตร การจัดทำเว็บไซต์ www.ตลาดเกษตรกรออนไลน์.com เพื่อประชาสัมพันธ์ สินค้าเกษตรกรออนไลน์ ลูกค้าสามารถคบิ๊กเดี่ยว ก็สามารถซื้อสินค้าจากเกษตรกรได้เลย ซึ่งสินค้าทุกชนิดเป็นสินค้าเกรด Premium และสดจากต้นทางถึงผู้บริโภคปลายทาง ซึ่งจังหวัดลำพูนมีสินค้าเกษตรเข้ารับการคัดเลือกเข้ารวม 10 ชนิดสินค้าในเบื้องต้น และสามารถเปิดตลาดได้ในวันที่ 29 เมษายน 2563 นี้ ในสภาวะ Covid – 19 สามารถช่วยเหลือเกษตกรได้ในระดับหนึ่ง

Leave a Reply